Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Chodzieży

ul.Mostowa 2
tel. 2820706