Jesteś tutaj:   

Wybory Prezydenta RP 2020

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.
Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:
1) wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
2) nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
3) lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:
Przewodniczący Sylwester Marciniak Sylwester Marciniak
Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak
Zastępca Przewodniczącego Wojciech SychWojciech Sych
Członkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Maciej Miłosz
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

  1. BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia;

  2. BOSAK Krzysztof, lat 37, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość;

  3. DUDA Andrzej Sebastian, lat 47, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej;

  4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej;

  5. JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

  6. KIDAWA-BŁOŃSKA Małgorzata Maria, lat 63, wykształcenie wyższe socjologiczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkała w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej RP;

  7. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

  8. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi;

  9. TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

  10. ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Sylwester Marciniak

Informacja Komisarzy Wyborczych w Pile I i II

 

W związku z tym, iż liczba zgłoszeń kandydatów jest mniejsza niż minimalne składy liczbowe obwodowych komisji wyborczych, Komisarze Wyborczy w Pile, zgodnie z art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego, zamierzają uzupełnić składy komisji spośród wyborców, którzy spełniają następujące warunki: mają ukończone 18 lat najpóźniej w dniu zgłoszenia oraz stale zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego.

Zgłoszenia (wg załączonego wzoru) należy składać w Urzędach Gmin w dniu 17 kwietnia 2020 r.
w godzinach ich urzędowania.

Poniżej wykaz obwodowych komisji wyborczych, które wymagają uzupełnienia do minimalnego składu.

L.P.

Gmina

Nr obwodu głosowania

1

m. Chodzież

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2

gm. Budzyń

1, 2, 4, 5

3

gm. Chodzież

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

4

gm. Margonin

1, 3, 4, 5, 6

5

gm. Szamocin

1, 2, 3, 4, 5

6

m. Czarnków

1, 2, 3, 4, 5, 6

7

gm. Czarnków

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

8

gm. Drawsko

1, 2, 3, 4, 5

9

gm. Krzyż Wielkopolski

4, 5

10

gm. Lubasz

3, 4, 5, 6

11

gm. Połajewo

1, 2, 3, 4

12

gm. Trzcianka

2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14

13

gm. Wieleń

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

14

m. Piła

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

15

gm. Białośliwie

1, 2, 3, 4, 5

16

gm. Kaczory

1, 2, 3, 4, 5

17

gm. Łobżenica

1, 2, 3, 4, 5, 6

18

gm. Miasteczko Krajeńskie

1, 2, 3

19

gm. Szydłowo

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

20

gm. Ujście

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

21

gm. Wyrzysk

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

22

gm. Wysoka

1, 2, 3, 4

23

m. Wągrowiec

9

24

gm. Damasławek

2, 3, 4

25

gm. Gołańcz

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

26

gm. Mieścisko

1, 2, 3, 4, 5

27

gm. Skoki

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

28

gm. Wapno

1, 2, 3

29

gm. Wągrowiec

3, 4, 5, 6, 7

30

m. Złotów

1, 2, 3, 7, 9, 10

31

gm. Jastrowie

1, 2, 3, 4, 5, 6

32

gm. Krajenka

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

33

gm. Lipka

1, 2, 3, 4

34

gm. Okonek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

35

gm. Tarnówka

1, 2, 3

36

gm. Zakrzewo

1, 2, 3, 4

37

gm. Złotów

1, 2, 3, 4, 5

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Chodzież obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.04.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 9,

- Nr 2, w liczbie 10,

- Nr 3, w liczbie 10,

- Nr 4, w liczbie 10,

- Nr 5, w liczbie 10,

- Nr 6, w liczbie 10,

- Nr 7, w liczbie 8,

- Nr 8, w liczbie 10,

- Nr 9, w liczbie 4,

- Nr 10, w liczbie 4,

- Nr 11, w liczbie 4.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16.04.2020 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Pile II

 

Roma Dworzańska

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻ z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Chodzież

z dnia 10kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta Chodzież przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Akacjowa, Błotna, Brzozowa, Bukowa, Marii Dąbrowskiej, Michała Drzymały, Jodłowa, Miodowa, ks. kanonika Jana Ksyckiego, Zofii Nałkowskiej, Notecka, Ofiar Gór Morzewskich, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Stefana Okrzei, Sosnowa, Spacerowa, Andrzeja Struga, Świerkowa, Wiejska

"Dzienny Dom Senior-Wigor" (budynek Dworca PKP),

ul. Dworcowa 1, 64-800 Chodzież

2

gen. Józefa Hallera, Wojciecha Korfantego, Kwiatowa, Ludowa, Stanisława Małachowskiego, Mostowa, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Bolesława Prusa, Rolna, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Wincentego Witosa

Szkoła Podstawowa Nr 1 (budynek hali sportowej),

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Adama Asnyka, prof. Romana Drewsa, Aleksandra Fredry, ks. Kazimierza Józefiaka, Janusza Kusocińskiego, Łazienki Chodzieskie, Pogodna, Władysława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Zwycięstwa

Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

ul. Władysława Reymonta 12, 64-800 Chodzież

4

ks. Ignacego Czechowskiego, Dworcowa, Fabryczna, Klonowa, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Zygmunta Krasińskiego, Łąkowa, ks. dr Tomasza Malepszego, Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Nowa, Park ks. Jana Ostrowskiego, Składowa, Wierzbowa, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Boczna, Bosa, Ignacego Daszyńskiego, Garncarska, Gołębia, Górna, Jagiellońska, Jana Kilińskiego, Kozia, Mała, Karola Marcinkowskiego, Mikołaja Kopernika, Juliusza Słowackiego, Ślusarska, Zielona, Stefana Żeromskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary,

ul. Stefana Żeromskiego 11, 64-800 Chodzież

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Buczkowska, Budzyńska, Ceramiczna, Grudzińskich, Harcerska, Marii Konopnickiej, Krótka, Mańczaków, Bronisława Marona, Młyńska, Piekary, Poznańska, Józefa Raczkowskiego, Rynek, Rzeźnicka, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Staszica, Świętokrzyska, Topolowa, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zdrojowa

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica (sala gimnastyczna),

ul. Stanisława Staszica 19, 64-800 Chodzież

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Fryderyka Chopina, Gajowa, Władysława Jagiełły, Ignacego Łukasiewicza, Stanisława Moniuszki, Muzyczna, Parkowa, Sadowa, Strzelecka, Karola Szymanowskiego, Romualda Traugutta, Ujska, Stanisława Wyspiańskiego

Chodzieski Dom Kultury im. Stanisława Moniuszki,

ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież

8

3 maja, gen. Władysława Andersa, Armii "Poznań", gen. Józefa Bema, Władysława Broniewskiego, Konstantego I. Gałczyńskiego, Gościnna, Karczewnik, Marcina Kasprzaka, ks. kanonika Władysława Kaźmierczaka, Jana Kochanowskiego, Leśna, Kornela Makuszyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, gen. Leopolda Okulickiego, Elizy Orzeszkowej, Osiedle Leśne, Osiedle Piaski, Osiedle Widok, Emilii Plater, Podgórna, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Tadeusza Siejaka, gen. Władysława Sikorskiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Ludwika Waryńskiego, Władysława Wróblewskiego

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Jana Kochanowskiego 1, 64-800 Chodzież

9

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży

Budynek Domu Pomocy Społecznej, ul. Ujska 47, 64-800 Chodzież

10

Szpital Powiatowy w Chodzieży

Budynek Szpitala Powiatowego, ul. Stefana Żeromskiego 29,

64-800 Chodzież

11

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Szpital w Chodzieży

Budynek Szpitala w Chodzieży, ul. Strzelecka 32, 64-800 Chodzież

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Pile II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Chodzieży najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

/-/ Jacek Ryszard Gursz

Postanowienie Nr 17/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z 3.04.2020 r.

w załączeniu przesyłam Postanowienie Nr 17/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z 3.04.2020 r. w sprawie utworzenia obwodów odrębnych.

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do OKW

Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych

 

                W nawiązaniu do pisma Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-571-32/2020 z dnia 26 marca 2020 r., jak i ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w trosce o bezpieczeństwo oraz zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa wyjaśniam, że stawiennictwo osobiste nie jest konieczne, gdyż:

1)      zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2)      w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a)      uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b)      potwierdzenie doręczenia do urzędu zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

Kontakt z Urzędnikiem Wyborczym – p. Liwią Kolasa oraz dokonywanie zgłoszeń pod adresem:

 urz-300101-1@pkw.gov.pl  tel. 501 111 120

Postanowienie Nr 9/2020

w sprawie podziału Gminy Miejskiej w Chodzieży na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 16 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Pile wraz z załącznikami

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej