Jesteś tutaj:   

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 13 września 2019 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w mieście Chodzież obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019 r. do godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 5,

- Nr 2, w liczbie 5,

- Nr 3, w liczbie 5,

- Nr 4, w liczbie 5,

- Nr 5, w liczbie 5,

- Nr 6, w liczbie 5,

- Nr 7, w liczbie 3,

- Nr 8, w liczbie 5,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. do godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Pile II

Roma Dworzańska

Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego w Chodzieży

 

w sprawach przyjmowania zgłoszeń od uprawnionych podmiotów danych o kandydatach do pracy w obwodowych komisjach w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

  • w dniu 12.09 (czwartek)  godz. 12.00 do 15.30
  • w dniu 13.09 (piątek) w godz. 11.00-14.00


Zgłoszenia przyjmuje Urzędnik Wyborczy w Chodzieży  – Liwia Kolasa,
parter, pokój nr 205 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2
tel. 67 28 27171 wew. 211

POSTANOWIENIE NR 215/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE II

POSTANOWIENIE NR 215/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE II z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Miejskiej w Chodzieży w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do plakatowania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej