Jesteś tutaj:   

Redakcja

Osoby redagujące stronę

Honorata Niemiro - Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Chodzieży
Ul. Paderewskiego 2, pokój nr 307
tel. (067)28-27-171 wew. 309
 
Kamila Pytlak - Skarbnik Miasta
Urząd Miejski w Chodzieży
Ul. Paderewskiego 2, pokój nr 401
tel. (067)28-27-171 wew. 401
 
Natalia Wierzbicka - Inspektor obsługi Rady Miejskiej i sesji
Urząd Miejski w Chodzieży
Ul. Paderewskiego 2, pokój nr 305
tel. (067)28-27-171 wew.306
 
Zbyszek Bielecki Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski w Chodzieży
Ul. Paderewskiego 2, pokój nr 302
tel. (067)28-27-171 wew. 302
 
Monika Łukomska Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami
Urząd Miejski w Chodzieży
Ul. Paderewskiego 2, pokój nr 411
tel. (067)28-27-171 wew.414
 
Radosław Fengier - Informatyk
Urząd Miejski w Chodzieży
Ul. Paderewskiego 2, pokój nr 407
tel. (067)28-27-171 wew. 409
 
Maciej Strzeliński - Inspektor d/s promocji miasta i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urząd Miejski w Chodzieży
Ul. Paderewskiego 2, pokój nr 409
tel. (067)28-27-171 wew. 411