Prokuratura

Prokuratura Rejonowa w Chodzieży

ul.Krasińskiego 8
tel. 2827092