Jesteś tutaj:   

Do Urzędu Miejskiego

Informacja o złożonych do Burmistrza Miasta Chodzieży petycjach w roku 2019 r.

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1 Dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja  ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki Skan petycji

w zakresie przekazywania przez Urząd za pośrednictwem kanałów Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikro przedsiębiorców

25.03.2019 06.06.2019   Skan odpowiedzi petycji
2 Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa skan petycji zebrania ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze 28.05.2019 25.07.2019   Skan odpowiedzi petycji
3 Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa skan petycji

zaplanowanie w trybie ustawy zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa

31.05.2019 25.07.2019   Skan odpowiedzi petycji
4 Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa skan petycji

opublikowanie użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których używanie może usprawnić komunikacje z Urzędem

24.07.2019 24.09.2019   Skan odpowiedzi petycji