Jesteś tutaj:   

Informacja o złożonych do Rady Miejskiej w Chodzieży petycjach w roku 2018 r.

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.  Nie wyrażono zgody

 Skan petycji

Skan załącznika

 w przedmiocie zainstalowania oświetlenia  przy ul. Jana Kochanowskiego  i Tadusza Siejaka  18.12.2018  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach  Brak Skan odpowiedzi
2.