Stanowiska w sprawach publicznych

Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej