Podstawy prawne działania, kompetencje

Uchwała nr XXXVII/315/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży

Uchwała nr XXXVII/315/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Uchwała Nr VI/47/2007 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 22 lutego 2007r.

w sprawie Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży.