Terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - grudzień 2019 r.

  • Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży:

1. 12 grudnia 2019r. godz. 17.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży