za rok 2019

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY za 2019 rok, maj 2020 r.

  • W Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży znajduje się dostępny do wglądu egzemplarz Raportu w wersji papierowej.