Burmistrz Miasta Chodzieży

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży w roku 2020

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży w roku 2019

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży w roku 2019

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży za rok 2018

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży za 2018

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży za 2017

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży za 2017

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży za 2016

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży za 2016

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży za 2015

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży za 2015

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży za 2014

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży za 2014

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży w 2014 roku

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży Jacka Gursza

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży na koniec kadencji 2010-2014

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży Jacka Gursza

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży za rok 2013

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta Chodzieży Jacka Gursza za rok 2013