Ogłoszenie o przetargu

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

 


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane
z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie Miasta Chodzieży w 2019 r.”

 

Linki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ od 1 do 10
  4. Zal Nr 5 do SIWZ - prawidłowy