Odrzucenie ofert

Nr ZP/341/13/2009

Chodzież, dnia 31.07.2009r.ODRZUCENIE OFERT


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), zawiadamiam o odrzuceniu ofert z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup sprzętu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania

dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży"

Odrzucono ofertę firmy:

  1. INFOS Systemy Komputerowe, ul. Chmielna 81/82, 80-748 Gdańsk., - ze względu na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Zamawiający zmienił formularz ofertowy.


Otrzymują:


  1. Intertrading Systems Technology, ul. Św. Rocha 19f/3, 61-142 Poznań,

  2. Bisness Communication GROUP, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła.

  3. FORCOM, ul Głęboka 8a, 20-612 Lublin.

  4. Sklep SHIFT, ul. Bohaterów Staliningradu 31, 64-920 Piła.

  5. LOGOS, ul. Raczkowskiego 2, 64-800 Chodzież

  6. ALTECH, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock,

  7. INFOS Systemy Komputerowe, ul. Chmielna 81/82, 80-748 Gdańsk.

  8. a/a