Promocja i współpraca z organizacjami pozarządowymi