Jesteś tutaj:   

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior-Wigor w Chodzieży

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior-Wigor w Chodzieży:

 

1. Danuta Sobieralska
2. Irena Makowska
3. Tadeusz Makowski
4. Lidia Romińska
5. Kazimierz Romiński
6. Urszula Ostańska
7. Stanisława Michalik
8. Maria Siemieniewska
9. Pelagia Janusz
10. Kazimiera Wołyńska
11. Aleksandra Kantorska
12. Wanda Kratz
13. Maria Olejniczak
14. Jadwiga Sikorska
15. Stanisława Grela