Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W CHODZIEŻY
L.p. Data i nr wpisu do rejestru Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy  Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Numer REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego LICZBA MIEJSC
PLANOWYCH
1. 27-08-2014 / 01942 Lucyna Różewicz ul. Łąkowa 2, 64-800 Chodzież 764-13-04-275 302171890 ul. Łąkowa 2, 64-800 Chodzież 24