Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 12 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 2 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 2 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży