Nazwa, dane adresowe

Urząd Miejski w Chodzieży

Ul. Paderewskiego 2
tel. (067)28-27-171
tel. (067)28-27-212
fax (067)28-27-232