Majątek

Majątek

 

Wykaz majątku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego GONTYNIEC 

w Chodzieży

Konto wartość
-'011-
BUDYNKI 70 860,59
 
   
Konto wartość
-'013- 33 970,54