Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Izolacja ścian fundamentowych oraz odprowadzenie wód opadowych z połaci dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży"

 

 

Linki:

1.       Ogłoszenie o zamówieniu

2.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.       Załączniki do SIWZ od 1 do 9a

4.       Projekt budowlano wykonawcy – załącznik  nr 10 do SIWZ

5.       Mapy - cd. załącznika nr 10 do SIWZ

6.      STWiORB – załącznik nr 11 do SIWZ

7.      Przedmiar ślepy – załącznik nr 12 do SIWZ

8.      Zapytanie Nr 1 do SIWZ

9.     Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

10.    Informacja z otwarcia ofert

11.    Zawiadomienie o wyborze oferty