Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie o wyborze oferty

Chodzież dnia 23 czerwca 2009 roku


NO.. - 1/09
 
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania

1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 1  64-800 Chodzież ul. Stanisława Staszica 19
tel. 067/28-20-461
fax 067/28-20-461
REGON 000 701 323
NIP 607-00-08-903
WWW.szkola_podstawowa_nr1.republika.pl
e-mail: szkola.podstawowa1@chodziez.pl

2. Przetarg nieograniczony na wykonanie „Remont sal lekcyjnych oraz wymiana stolarki okiennej”

3. Dane o ofertach:
Zadanie I
a) liczba złożonych ofert: 2
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0
Zadanie II
a) liczba złożonych ofert: 2
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0

4. Kryterium oceny: cena.

5. Wybrano następujące oferty:
Zadanie 1
Oferta nr 2
Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Budowlanych Zygmunt Bedołek
64 – 800 Chodzież, ul. Kasprzaka 18
wartość brutto: 36.157,38 zł.
słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 38/100

Zadanie 2
Oferta nr 1
OKNO-BROS Artur Brose
64-800 Chodzież, ul. Buszczaka 13
wartość brutto: 23.127,22 zł.
słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia siedem złotych 22/100

6. Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy
Zadanie 1:
Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński
64 – 800 Chodzież, ul. Reymonta 8h/8
Cena – 99,85 pkt
Zadanie 2:
„GROBU” Sp. z o.o.
62 – 065 Grodzisk Wlkp. ul. Fabryczna 10
Cena – 57,78 pkt