Majątek

Majatek Szkoły Podstawowej nr 1

 

Wykaz majątku Szkoły Podstawowej nr 1
 w Chodzieży
konto wartość
-'011-
BUDOWLE 6 148,50
BUDYNKI 566 893,34
GRUNTY 191 020,00
INNE 67 330,22
RAZEM: 831 392,06
konto wartość
-'013- 434 520,31