Ośrodek Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2015

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2015

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2014

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2014

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2013

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2013

Ośrodek Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych

Ul Reymonta 12
 
Kierownik Ośrodka Elżbieta Faliszewska
 
tel. (067)28-29-436

Uchwała Nr XXXVII/351/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/98 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia i zatwierdzenia Statutu Ośrodka Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży zmienionej uchwałą Nr VII /36/99 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 maja 1999 roku

Uchwała Nr VII/36/99 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 maja 1999r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Chodzieży Nr V/27/98 z dnia 16 czerwca 1998r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia Statutu Ośrodka Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży.

Uchwała Nr V/27/98 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 czerwca 1998r.

w sprawie utworzenia i zatwierdzenia Statutu Ośrodka Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży.

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2007

 Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2007.