Statut

Statut Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież