Regulaminy

Zarządzenia Dyrektora MZGM nr 8/2014 z dnia 14.04.2014r.

Zarządzenia Dyrektora MZGM nr 8/2014 z dnia 14.04.2014r. w sprawie ustalenia dodatkowego dania wolengo od pracy dla Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży.

ZARZĄDZENIE NR 5/2014

ZARZĄDZENIE NR 5/2014

Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież z dnia 28 marca 2014 w sprawie utraty mocy niektórych zarządzeń Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

Zarządzenie nr 2 /2014
Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego
 

ZARZĄDZENIE NR 4/2011 Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież.

Załączniki:

 

Zarządzenie nr 22/2012

Zarządzenie nr 22/2012 Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność  Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Zarządzenie nr 8/2009 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 8/2009
Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież z dnia 1 czerwca 2009 roku


w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

 

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/397/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 października 2006 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „ Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież" oraz zatwierdzenia jej Statutu

ZARZĄDZAM co następuje:

 

§ 1

 

 1. Uchylam z dniem 01 czerwca 2009 roku załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2008 Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież z dnia 01 października 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież.

 2. Nadaję z dniem 01 czerwca 2009 roku załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2009 Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież w sprawie zmiany Regulaminu Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież.

  § 2


  Wykonanie Zarządzenia powierza się Starszemu specjaliście ds. kadr i płac.

  § 3


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2009 roku.


  Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie regulaminu

ZARZĄDZENIE NR 15 / 2011

ZARZĄDZENIE  NR 15 / 2011

Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
z dnia 02 listopada 2011 r.
 
w sprawie wprowadzenia regulaminów:
1.    Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odbioru ścieków w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież.
2.    Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 1/2007 Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzieżz dnia 2 lipca 2007 roku

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Mieszkaniowemu Zasobowi Gminy Miejskiej Chodzież

Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych w zasobach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież

Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych w zasobach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież.