Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Ul. Kochanowskiego 29

 

Prezes Stanisław Biniecki

 

tel./fax (067)28-20-382

tel./fax (067)28-21-823

e-mail: chodziez@mwik.pl

Uchwała NR XXXII/308/2005 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 2 grudnia 2005 r.

 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 

Tekst jednolity Aktu Założycielskiego