Majątek

Środki trwałe

 
Wartość majątku jednostki na dzień 01.01.2012
Miejskie Przedszkole nr 3
011   392 510,29
  011-BUDOWLE 9 200,00
  011-BUDYNKI 262 854,06
  011-GRUNTY 93 780,00
  011-INNE 26 676,23
  011-URZĄDZENIA 0,00