Majątek

Wartość majątku jednostki na dzień 01.01.2012
Miejskie Przedszkole nr 2
011   1 283 486,89
  011-BUDOWLE 4 429,00
  011-BUDYNKI 1 117 352,94
  011-GRUNTY 136 420,00
  011-INNE 21 019,95
  011-URZĄDZENIA 4 265,00