Majątek

Majatek Miejskiego Gimnazjum

 

Wykaz majątku Miejskiego Gimnazjum
 w Chodzieży
konto                 wartość
-'011-
BUDOWLE 220 930,09
BUDYNKI 4 701 463,36
GRUNTY 239 140,00
INNE 161 325,15
URZĄDZEŃ 15 000,00
RAZEM: 5 337 858,60
konto wartość
-'013- 538 694,69