Sprawozdania

Sprawozdanie rzeczowo - finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartał 2007r.