Nowy okres zasiłkowy 2018-2019

Informacja

INFORMACJA

DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW

RZĄDOWEGO PROGRAMU

DOBRY START "

W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM

ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 

W celu sprawnego złożenia wniosku o świadczenia a także zaoszczędzenia czasu oczekiwania na jego przyjęcie proponujemy złożenie wniosków w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2018r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w formie papierowej przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2018r.

Termin składania wniosków 

Sposób składania wniosków

Wniosek składany za pośrednictwem m. in.:

od 1 lipca do 30 listopada

drogą elektroniczną

portalu informacyjno-usługowego emp@tia;

systemów teleinformatycznych banków

od 1 sierpnia do 30 listopada

listownie

Poczty Polskiej

osobiście

punktów przyjęć wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 września ,

- od dnia 1 września do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami ,

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Informację o przyznaniu świadczenia dobry start organ przesyła na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej ma on możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

 

Informacja

INFORMACJA

DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W ZAKRESIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY

ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 01 LISTOPADA 2018 ROKU

 

 

W celu sprawnego złożenia wniosku o świadczenia a także zaoszczędzenia czasu oczekiwania na jego przyjęcie proponujemy złożenie wniosków drogą elektroniczną (m. in. przez portal informacyjno - usługowy emp@tia, systemy teleinformatyczne banków) od dnia 1 lipca 2018r.


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,

- od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,

- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Informacja

INFORMACJA

DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W ZAKRESIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY

ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

 

W celu sprawnego złożenia wniosku o świadczenia a także zaoszczędzenia czasu oczekiwania na jego przyjęcie proponujemy złożenie wniosków drogą elektroniczną (m. in. przez portal informacyjno - usługowy emp@tia, systemy teleinformatyczne banków) od dnia 1 lipca 2018r.


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018r.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku,

- w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku,

-w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku,

- w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku , ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,

- w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

Informacja

INFORMACJA

DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W ZAKRESIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY

ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

 

W celu sprawnego złożenia wniosku o świadczenia a także zaoszczędzenia czasu oczekiwania na jego przyjęcie proponujemy złożenie wniosków drogą elektroniczną (m. in. przez portal informacyjno - usługowy emp@tia, systemy teleinformatyczne banków) od dnia 1 lipca 2018r.


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w formie papierowej na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2018r.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :


- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,


- w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku,


- w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku,


- w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,


- w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.