Informacje o ośrodku

Ogłoszenie dot. oferty otwartego konkursu w zakresie organizacji letniego wypoczynku stacjonarnego oraz półkolonii

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowiskoStarszego referenta ds. kadr, płac i zamówień publicznych

Ogłoszenie z dnia 10.01.2007 r. dot. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent ds. kadr, wynagrodzeń i zamówień publicznych

 

ZMIANA ADRESU SIEDZIBY MOPS