Status Prawny

Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez miasto, posiada osobowość prawną, jest wpisana do Miejskiego Rejestru Instytucji Kultury w dziale I, poz. 2
 
Adres Instytucji
 
64-800 Chodzież, ul. Kościuszki 32
tel. (67) 381-81-38
tel., fax (67) 381-81-08
e-mail: biblioteka@2com.pl