Majątek w dyspozycji

Majątek w dyspozycji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego

Wartość księgowa środków trwałych  

34 652,01

Wartość środków niematerialnych i prawnych

27 054,44

Wartość księgozbioru (na dzień 31.12.2002) 

326 816,90