Dostęp do innych informacji publicznych

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2018

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 czerwca 2018 r.
sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

Informacje publiczne

Wszystkie informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego, a nieopublikowane w jego Biuletynie Informacji Publicznej są dostępne w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.
 
Kontakt:
Sekretariat Urzędu Miejskiego
Ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
tel. (067)28-27-171
tel. (067)28-27-212
fax (067)28-27-232