Dostęp do innych informacji publicznych

ZARZĄDZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat stosowanych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

Załączniki:

Informacje publiczne

Wszystkie informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego, a nieopublikowane w jego Biuletynie Informacji Publicznej są dostępne w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.
 
Kontakt:
Sekretariat Urzędu Miejskiego
Ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
tel. (067)28-27-171
tel. (067)28-27-212
fax (067)28-27-232