Ustanawianie służebności gruntowej lub służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych

Ustanawianie służebności gruntowej lub służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych


 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Zawarcie umowy ustanowienia służebności

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Oferta ustanowienia służebności nieruchomości

 3. OPŁATY

Nie podlega opłacie

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Elżbieta Majchrzak tel. 0/67  282-71-71 w. 413 pokój nr 410 (II piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Zawarcie umowy w rozsądnym terminie

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

 8. PODSTAWA PRAWNA

ustawa o gospodarce nieruchomościami

kodeks cywilny